Tuesday, January 17, 2012

KUMPULAN PROJEK KKBI LAWATAN SAMBIL BELAJAR

KUMPULAN 1

TAJUK TUGASAN: 
KEBUDAYAAN MELAYU (SOSIAL): SENI PERSEMBAHAN, SENI TAMPAK, SENI MUZIK

AHLI KUMPULAN:
1. MUHAMMAD KHAIROL B. JEFRI
2. ROSELIND UCHA ANAK JUBONG
3. LAU PIK SWEE


KUMPULAN 2

TAJUK TUGASAN:
KEBUDAYAAN MELAYU (SOSIAL): AGAMA ISLAM, ADAT DAN KEPERCAYAAN, BAHASA, NILAI DAN FALSAFAH

AHLI KUMPULAN:
1. KENNY VOO SU KHEN
2. ROYSTEIN ANAK DENIS
3. MOHD SUBRI BIN MOHAMAD
4. MERIS ANAK SERANG


KUMPULAN 3

TAJUK TUGASAN:
KEBUDAYAAN MELAYU (SOSIAL): PERUBATAN, PAKAIAN, PERMAINAN

AHLI KUMPULAN:
1. HO FUI CHEN
2. JENNIFER JAINUS
3. ALYVIAN THOMAS


KUMPULAN 4

TAJUK TUGASAN:
KEBUDAYAAN MELAYU ( EKONOMI): PEKERJAAN, PENGURUSAN HARTA

AHLI KUMPULAN:
1. LINDA SUDIAN
2. MOHD KHALID BIN JASMI
3. AMRI IZZAD BIN TAHIR


KUMPULAN 5


TAJUK TUGASAN:
KEBUDAYAAN MELAYU (POLITIK): SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN, INSTITUSI SOSIAL, SISTEM KEKELUARGAAN


AHLI KUMPULAN:
1. AZNIZAH BT MAKSIT
2. NORKUMALADEWI BINTI MUHAMMAD
3. SEVERINUS NAIN
4. THONLIEF ANAK NOBIS

Thursday, January 12, 2012

CARTA ORGANISASI SEMESTER 7


Tutor 
En.Bahaman B. Ismail

Ketua Opsyen
Norkumaladewi Binti Muhammad

P. Ketua Opsyen
Mohamad Khalid Bin Jasmi

Setiausaha
Thonlief Anak Nobis

Bendahari
Aznizah Bt Maksit

AJK Keceriaan
Meris Anak Serang

AJK Kebajikan
Jennifer Jainus

AJK Analisis Buku Kehadiran
Linda Sudian dan Roselind Ucha Anak Jubong

AJK Fail:
Severinus Nain

AJK Kebersihan:
Lau Pik Swee

AJK Borang Tutorial:
Ho Fui Chen
 
AJK Fotostat: 
Amri Izzad Bin Tahir

AJK Kertas Kerja:
Mohamad Subri Bin Mohamad

Koodinator Pensyarah:
NBI: Kenny Voo Su Khen
CBA: Muhammad Khairol Bin Jefri
BHI: Alyvian Thomas

"Selamat Menjalankan Tugas"